möte med Vibeke Olsson

Tanken från början var att Vibeke skulle skriva en ungdomsbok och det blev en serie böcker om en ung flicka som växer upp i sågverkstiden, väckelsetiden och arbetarrörelsen på Svartvik utanför Sundsvall. Där finns en gemensam grund i alla de här folkrörelserna där demokratin var central och alla kunde delta på samma villkor. Vibeke vill påminna om den här solidaritetstanken, där alla var jämlika. 
Frågan som ställdes 1879 var om väckelsen var orsak till storstrejken, frikyrkan sades vara del av anarkin och de konservativa krafterna var emot. Tanken på att man kan gå samman och organisera sig och gav människorna ett språk att diskutera både religion och politik. 
Böckerna om Bricken har jag skrivit om, sök på bloggen!