i vår herres hage

Jamen, välkommen, välkommen till vår trädgård. Hos oss samsas rådjur, grävlingar, spanska skogssniglar, koltrastar och numer herr Fasan. Nåde den som äter en endaste knopp! Låt prydnadsväxterna vara så är ni så välkomna i vår herres hage. Behave!