inte utan en bok, eller tre

På Stortorget i Visby kan man bland torgstånden hitta en författare som gärna säljer böcker. Självklart kunde jag inte passera Hamdi Özyurt utan att köpa hans tre titlar. Hamdi berättade att han är kurd som skriver på turkiska och boende på Gotland. Tjugo träd och en apelsin är han senaste roman översatt till svenska. Den och novellsamlingen Från våra fönster ligger nu i min läshög!