Hermia – vår representant för snille och smak!

Sara Hagström Andersson är bibliotekarie, född 1975 och bosatt i Gävle. Sedan tiotalet år är hon knuten till Gävle Bibliotek, där hon deltagit i flera läsfrämjande projekt. Bland dessa kan nämnas Hela Andersberg läser, som engagerade såväl vanliga låntagare som flera kommunala politiker i läsandet. I ett annat projekt ägnade man sig åt högläsning av noveller på biblioteket under samlingsnamnet Bokstunden – lyssna till en novell.Sara Hagström Andersson är även en nyckelperson i flera mångkulturella projekt med särskild inriktning mot att verka för läsning bland nationella minoriteter i kommunen. Hon var även engagerad i den stora läsrörelsen Gävle läser Agnes, som bedrevs genom biblioteket i Gävle under två år och som utgick från Agnes von Krusenstjerna och hennes roman Fattigadel.

Grattis, grattis finaste Hermia!