jag laddar för H C Andersen

Temavecka hägrar och H C Andersen och hans sagor är innehållet. Idag ska jag berätta om den danske sagoförfattarens liv för eleverna och vi ska skriva korta biografier. På torsdag är det dags för kreativa bearbetningar av sagorna, läsförståelse och livskunskap. Vilka budskap hittar vi i hans sagor? 
Bilduppgiften som passar till blir pappersklippning med sagomotiv. Lyckan var stor när jag hittade den inspirerande boken på konstmuseet. Klipp sönder den här boken! I slutet av veckan hoppas jag kunna presentera lite av det vi gjorde, i väntan på det kommer The Ugly Duckling: