karta anno 1888 – nu är det snart Göteborg Läser igen!

klicka för större karta!

Idag ska vi ses för en stadsvandring i John Halls och Sophie Elkans fotspår och som bakgrundsfakta kan en karta från 1888 vara fin som grund. Spännande att se att staden spridit sig rejält utanför stadsmuren. Haga och Annedal, Masthugget, Landala är arbetarstadsdelar och Vasastan samt Lorensberg är bebyggt.

1850, kring tiden för Sophie Elkans födelse hade staden ca 25 000 invånare och på 1860-talet byggdes Lorensberg och Vasastaden upp med Kungsportsavenyen som paradgata. Elkans barndomshem var på Östra Hamngatan 35 och flyttade i slutet av sitt liv till den nyanlagda stadsdelen uppförd i sten och bosatte sig på Götabergsgatan.