dags att se sig i spegeln?

Mirror to S.K.. Philip Guston, 1960

Somlig dagar är tröttheten förlamande, somliga dagar är ögonen tomma och huvudet ofokuserat. Då är det dags att ta sig en titt i spegeln. En noggrann titt och komma underfund med vem man ser i reflektionen, att sedan acceptera att det är en somlig dag.  En somlig dag bland somliga dagar.