kricket – Per Johansson

Per Johanssons Kricket handlar ungefär inte alls om denna ädla sport utan om Kerstin från Kungälv som skriver på en avhandling om Karl XII när hon får allt större psykiska problem. I en parallellhandling till hjältekungens reträtt till Bender undan ryssarna drar sig Kerstin undan sitt liv och sin familj till Istanbul där hennes adoptivson så småningom tar vid som berättelsens huvudperson även om Kerstins ande svävar över honom tills vi lämnar dem bägge i någon form av säkerhet.

Kricket är en berättelse om en människas sönderfall och som sådan lider den av att den saknar språklig tyngd att väga upp ämnesvalet med. Stilen är en oftast njutbar staccato, men något för ofta görs tveksamma ordval som känns som lätt barnsliga stilbrott – mycket störande. Man kan också anmärka på att utdragen ur doktorsavhandlingen tyder på att det handlar om en ytterst populärvetenskaplig sådan. De sexuella inslagen känns schablonmässiga och andas mer Kungälv än horgatan i Istanbul eller ens historieinstitutionen på Göteborgs Universitet. För att avsluta positivt är de mystiska inslagen fascinerande, lite åt Marie Hermanssonhållet kanske. Jag är inte säker på att Karl XII-parallellen är något annat än ett grepp, ett sökt sådant, liksom titeln, men samtidigt är det ganska trivsamt. Trivsamt väger dock lite för lätt när ämnet är så tungt.

/Gästbloggare M