gud, uppfinn nåt nytt för dem som väntar

Aktuell uppmaning. Fantastisk version. Lyssna!