Grattis Göran!

Grattis till augustpriset i den skönlitterära klassen! 


Juryns motivering: Från det förintelseläger som är sinnebilden för Europas djupaste förnedring kommer Göran Rosenbergs far till en svensk idyll, en idyll innesluten i sin aningslösa blandning av välvilja och misstänksamhet. Göran Rosenberg återskapar i Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz faderns långa resa, en berättelse laddad av klarsynt inlevelse som också blir en fond för skildringen av hans egen uppväxt i Södertälje. Ur denna mycket personliga historia om en far och en son växer en betraktelse med stor allmängiltighet om betydelsen av viljan och förmågan att förstå också det som är svårt och motsägelsefullt.


repris från april 2012:
ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz

Göran Rosenberg är en driven skribent, det är tydligt i hans självbiografiska Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz.  Förlaget kallar det en barndomsmemoar men jag läser den mer som en reportagebok och det är både textens styrka och svaghet. Med sedvanlig journalistisk noggrannhet har Rosenberg tagit sig an sin fars historia, vägen till Auschwitz var lika helvetisk för alla men vägen därifrån var ett mirakel. Familjen Rosenberg hamnade så småningom i Platsen Södertälje där arbetskraften (tack vare krigets förstörelse) behövdes både i lastbilstillverkning och läkemedelsfabriker. Föräldrarnas Projekt blev pojken, han skulle få ett gott liv i det nya landet. Göran Jakob skulle lyckas i detta nya liv och det är berättelserna där fakta förbyts i känslor och förhoppningar som jag läser med riktigt intresse. I Lizzie Dorons roman Min mors tystnad upprepar mamman, också överlevande från koncentrationslägren, som ett mantra Så länge man lever kan man alltid få hoppas på att få dö, så tung är överlevarens skuld att bära och jag hade velat ha mer av den berättelsen. Jag hade önskat en roman, det hade varit en fantastisk läsupplevelse, nu stannar det vid en intressant och gripande barndomsmemoar. Så skickligt berättad men jag hade önskat stoffet i annan form, det blir lite mycket av folkbildande grävande journalist för mig. Jag drabbades av människoödena och skulle velat veta mer, kommer där en bok om modern också måntro?