och året var 1943

E li’tta täva som just i sommar fyllt 70 år och det är inte utan att tiden går…