spänningen stiger

Ska rådjuret våga sig ända fram till trappan?