bohusmarrisp

Bohusmarrispen är sällsynt enligt floran men vanlig här hos oss.
Kanhända för att vi bor i ett naturreservat? Just nu blommar det helt överdådigt.