arla morgonserenad

– Det är ju bara blåmesen, låt dom bygga…
När våra husockupanter flyttat ut för i år ska det lilla hålet tätas. Absolut.