hur går det med läsningen från hela världen?

Visa Läst 2012 på en större karta

Halva läsåret har snart gått och jag har äntligen läst något från varje världsdel. Visst är det en klar övervikt av svenska titlar, sedan kommer Västeuropa och Nordamerika men balansen är lite bättre än i våras. Hur går det med er läsning från hela världen?