Hand

Bortom handen som håller boken jag läser, ser jag ytterligare en hand som ligger sysslolös, en aning oskarp – min extra hand.
ur Samarbete med fluga, Lydia Davis