litterär geografi

Hos Henrik på Olika sidor kan jag idag läsa om litterär geografi, jag själv försöker att läsa  författare från olika språkområden, ett sätt att lätt hålla kolla på sin läsning är att använda googlemaps. Jag har en världskarta där jag prickar i var böckerna huvudsakligen utspelar sig, inte då var författaren kommer från eftersom jag ofta läser författare som skriver från exil i t ex Nordmerika. Lätt och överskådligt blir det, inte lika lätt var det att få med hela världen hit till bloggen… Som ni ser så har min världskarta för 2012 stora vita fläckar, tur att det är 8 månader kvar av året. Jag taggar också alla inlägg här på bloggen med världsdel, lätt som en plätt att söka.
Visa Läst 2012 på en större karta