en inte särdeles diskret vink

– Ritsch, så sprack hela byxan. Man skulle ju kunna tycka att det är materialfel eller så får man se sanningen i vitögat. Dags att sockerdetoxa kanske?