The Grand Design – Stephen Hawkings snabbguide till universum

I The Grand Design sammanfattar Stephen Hawking (och Leonard Mlodinow; arbetsfördelningen mellan författarna är oklar men omslagets typsnittsstorlek antyder att Hawking stått för 9/10 av arbetet) fysikens historia, nuläge och lovar en fullständigt täckande teori om universum, livet och eventuellt konsten att sköta en motorcykel inom överskådlig framtid. Som en bieffekt avfärdas religion samt konceptet med människans fria vilja och tyvärr får vi också ta del av en del torra akademikerskämt. Allt på under 250 sidor. Imponerande kan tyckas, men bloggen skall här på ett stycke sammanfatta sammanfattingen samt med hjälp av populärkultur delge bloggläsaren ytterligare fördjupad insikt. Är ni med? Tänk er en trumvirvel så kör vi:

Små saker (riktigt små alltså) kan färdas snabbare än ljuset. En riktigt liten grej kan, med en viss sannolikhet, vara här ena stunden och på andra sidan universum i nästa. Man kan mäta detta och visa att en partikel som har två vägar att gå kommer att gå bägge vägarna. Samtidigt. Fast om du fuskar och tar reda på vilken väg den tar så tar den bara ena vägen. Och världen består av tio dimensioner. Plus tiden. I just vårt universum är dock sju av dimensionerna hopkrullade så vi kan inte se dem, men alla experiment vi gör stödjer modellen med tio dimensioner. Plus tiden. OK, det finns lite hål i modellen vi har av världen just nu, men M-teorin som vi inte går in på närmare eftersom vi glömt vad den gick ut på kommer troligen att täppa igen dessa och då har vi löst fysikens gåta. Jag skriver inte universums gåta eftersom det finns oändligt många universum som uppstod genom en nanopartikelhändelse där en riktigt liten grej expanderade så där snabbare än ljuset som små grejor kan och då blev stor. Eller snarare, vissa av de oändligt många universum som uppstod när det här hände (vart och ett med olika sannolikhet) blev inte stora för de hade inte förutsättningarna att bli något av, men det finns fortfarande oändligt många som hade det och vi kan observera det av alla dessa universum som råkar ge oss förutsättningar att leva. Sådär – solklart och ni slipper traggla de 250 sidorna om ni inte längtar efter de torra skämten (fast boken är klart läsvärd, trots raljerandet här). Och nu bonusen – till vad använder man som privatperson denna kunskap? Vi citerar helt enkelt den gamla Manchestergruppen Magazine:

I know the meaning of life
It doesn´t help me a bit

/Gästforskare M