Om Jesus (och Jonas)

Om Jesus av Jonas Gardell är en analys av hur Jesus beskrivs i bibeln. Först placeras han i sin kontext, dvs sin judiska kultur för drygt tvåtusen år sedan, vilket är intressant. Gardell betonar det kanske självklara att människan Jesus (eller ”den historiska Jesus” skild från den religiösa symbolen Jesus) bara kan förstås som en del av sin tid och kultur och vad det innebär. Sedan betas de stora händelserna i Jesu liv av och beskrivningen av dem i de olika evangelierna jämförs med varandra, men även med texter ur Gamla Testamentet ur vilka mycket av symboliken är lånad. Historiska fakta om Jesus är troligen väldigt få och texterna måste filtreras genom utvecklingen århundradena efter hans död (den kristna kyrkans framväxt och separation från den judiska beskrivs på slutet, också mycket spännande för den icke påläste). Jag har ingen aning om hur vedertagna eller troliga Gardells spekulationer är, men han betonar själv att han inte är forskare utan författare och bygger sitt resonemang runt vederhäftiga (får man anta) källor.

Hela den ovan beskrivna huvuddelen av Om Jesus är väldigt läsvärd. Sedan hade ju i alla fall inte jag läst den här boken eller vetat att den fanns om det inte var Jonas Gardell som skrivit den och vill man vara kritisk så handlar den, tyvärr tycker jag, lite om Jonas också. Inpass om hans frikyrkobakgrund och hans egen Guds- och Jesusbild (den senare är som för majoriteten moderna kristna, hoppas jag, en icke bokstavstroende tro på godhet, förlåtelse och tolerans) harmoniserar med berättelsen även om jag tröttnade en liten stund vid en teologisk utvikning någonstans mitt i. Sedan finns det passager, inte så många eller långa men onödiga i det här sammanhanget, där Jonas är Jonas så att säga. Ni vet när han bryter stand-upkomiken och blir allvarlig och personlig (vilket han ju gör så bra). Här får det bara berättelsen att spreta, men kanske förväntar sig bokköparna att få lite klassisk Jonas eller också kan han bara inte hålla igen själv. Skäms lite för att gnälla på en spännande bok, men sanningen skall väl alltid fram.

/Gästbloggare M