mera matteläxfniss

Kommentarer från oss här hemma:
Bra uppgifter och rolig läxa tyckte både XXX och valpen. 🙂