Livet är en fest, håll med om det folk å fä.
Livet är en fest å kaffet smakar bäst!

Utmaning från Mrs E.