jag skyller på Metta

Satt bredvid Metta på Böcker, böcker, böcker och hon pratade sig varm om Lionel Shriver – var tvungen, tvungen, tvungen att köpa. We Need to Talk About Kevin  och So Much For That hamnade i min kasse…