jag tog dem på orden…

Mitt favoritbokbloggarordspråk enligt O och Fiktiviteter är:

Ett bokpaket kommer sällan ensamt
och jag tog dem verkligen på orden. Det finns de som går loss på sommarkläder inför den varma årstiden, eller huvaligen badkläder. Jag köper böcker. Som en tok just nu. Har en full kasse från bibblan redan stående i sommarstugan och en rejäl hög i hyllan. Men hindrar det en abibliofob? Näppeligen!