naturreservat

Jag har lyckan att bo i min lilla stuga precis granne med ett naturreservat. Stigfjorden har en unik flora och fauna, långgrunda vikar och betade strandängar. Vacker, välskött natur som är unik i sitt slag i Sveriges land. Inte förrän i vår inser jag riktigt hur värdefullt det är att det finns eldsjälar som håller djur så att marken på strandängarna blir betad som det är tänkt. Korna som betat i alla år är inte kvar och nu hoppas jag på att det ska komma får eller ungdjur och ta vid så att odlingslandskapet hålls öppet. Det är faktiskt först när båset är tomt som man riktigt saknar kon…