det där med översättningar

-Skulle inte du tycka om att jobba som översättare?

Frågan ställdes i all uppriktighet och jag svarade genast att: Nej, det skulle jag aldrig klara av. Visst har jag kunskaper i engelska och svenska som skulle räcka långt men allt det där andra som hör till en översättning har jag inte. Beroende på genre behöver man ha breda kunskper om kultur, litteratur, politik, geografi, natur och vetenskap – för att nämna några : ) Där går jag bet och inser min begränsning. I dagens Fokus beskriver doktoranden Cecilia Alvstad hur det raster som översättaren lägger på texten påverkar och rubriken på reportaget är Doldisarna som styr litteraturen. Översättarna ger oss tillgång till världens litteratur men hon menar att ”en översättning är en ny produkt, full av tidsrester” och när vi tittar noga på de resterna kan vi se spår av vårt nuvarande samhälle, översättaren och oss själva. Det är tolkningar av texten som vi gör på alla nivåer. Det svåra i kråksången är att de tidstypiska restena är lättast att upptäcka i backspelgeln – man kan undra vilka tidsspår nästa generation kommer att finna i vår tids översättningar? Spännande!

– Men tackar som frågar, det kan tolkas som en komplimang och fantisera kan man ju – tänk att få översätta The Summer without Men. Det vore en dröm.