vinga fyr

Isen ligger på Kattegatt och solnedgången speglar sig i den. Magisk resa mellan Fredrikshamn och Göteborg i januari.