jag har letat dag och natt…

Isande kall rast med – 4 grader och nordanvind. Jag frågar den 7-årige pojken:
– Fryser du inte, var har du dina vantar?
– Jag har letat efter dom dag och natt i 2o dagar och jag hittar dom ingenstans.

Guldstjärna för poesin!