ord som inte ryms

Ord som inte ryms i min egodag är ”stoffträngsel”, ”implementera” ”målstyrning” ”kunskapsmatris” och ”inkluderande arbetssätt”. Tackar som frågar!