tanke för dagen

Det verkligt moderna är det som inte åldras trots tidens gång.
s 98, Igelkottens elegans, Muriel Barbery