den gäckande blomman

Senare hälften av sommaren har jag sett den breda ut sig över stränderna. På badplatsen och på varje holme vi lagt till vid så har den stått där i vattenbrynet med sina lila skyar. Ingen som jag frågat har vetat vad den heter, och då har jag ändå frågat de som bott i Bohuslän i många år. Nu vet jag, tack vare ett detektivarbete av H. Det är bohusmarrispen jag sett blomma så vackert. Den är tydligen sällsynt men det gäller inte för Stigfjordens strand, där är den tämligen allmän och tämligen vacker. Man kan läsa mer på den virtuella floran!