semestersnack

Jaha, så var semstern slut för denna gång. Gjorde en alldeles ovetenskaplig undersökning idag om vad kollegorna talar om efter semester. Är samtalsämnena genusbundna? Nu har vi mycket få män på vår arbetsplats så undersökningen är väl inte helt trovärdig men… Resultatet var att vädret och värmen talar båda könen om, vart de rest talar båda om, vilka de träffat är typiskt kvinnligt och vad de byggt/renoverat/anlagt är typiskt manligt. Förvånad någon?