livstecken en måndag

I det här hushållet är vi mest halvdöda allihop men det finns hopp.
I fönstret spirar livskraften, tre stänglar kan jag räkna till!