drift – Jenny Holmqvist

Drift av Jenny Holmqvist är en brett anlagd roman som i fler olika tider och på flera olika platser och kanske är det det som gör att jag mest flyter med i lyssnandet utan att riktigt engagera mig i huvudkaraktärerna. Inte förrän det är ungefär en femtedel kvar av romanen bränner det till och jag blir mer uppmärksam på Eva, Martha och James och det som händer dem. Deras släktskap är en av trådarna i romanen, deras önskan bort från det invanda en annan och deras sökande efter sig själva är en tredje.

Jag tror att det är Martha som ändå kommer att finnas kvar i mitt minne efter läsningen. Hennes liv på den lilla gården i Kanada berör och hennes rädsla för att lämna det trygga och hemtama arbetet med hästarna är fullt begripligt. Svek och familjehemligheter har format hennes liv. Jag vill inte skriva för mycket om handlingen i boken eftersom det är en del av läsupplevelsen att faktiskt få alla bitarna i relationerna på plats. Holmqvist är skicklig på att använda miljö och klimat i sin text och hon rör sig mellan Uppsala, Halifax, San Fransisco. Livet i Kalifornien för James gjorde att jag kom att tänka på vår resa där i januari 2017. Då var vägen mellan SF och LA delvis avstängd på grund av oväder och vi fick ändra plan och rutt. Ibland blir det oväntade riktigt fint och den improviserade stoppet gjorde att vi fick se gråvalarnas migration.

Och besöka Henry Millers skrivarstuga.

Jag ska erkänna att jag inte läst Kerouacs På drift så jag kan inte göra några jämförelser med Holmqvists roman. Kanske är det så att det här är en text som man skall läsa med ögonen, för mig blev lyssningen lite rörig. En allmän kommentar är att det verkar vara de omfattande romanernas år, jämföras kan med t ex Lydia Sandbergs Samlande verk som till viss del har ett liknande upplägg.

Bildkälla: Bokförlaget Forum