historien om Bodri – Hédi Fried och Stina Wirsén

 

Vi människor kan göra så mycket ont men också mycket gott.

Vi har alla ett val, vi kan välja det goda. 

Hédi Fried, förord till Historien om Bodri

Vissa saker kan man bara inte missa – seminariet kring Historien om Bodri som Gbg Stad anordnade idag var en sådan. Alla lågstadieklasser och särskoleklasser i staden har fått ett exemplar av Hédi Frieds fina bok och nu var det dags för digitalt möte. Fokus var hur man skulle kunna arbeta med boken i skolan och hur man kan använda litteratur och skapande för att tala med barn om svåra saker. Som typ döden, förintelsen eller Covid 19. Rädda barnen var med som samtalspartner och extra spännande var det förstås att illustratören Stina Wirsén också var med.

Hon berättade att det här är Hédis berättelse och att texten och alla bilder som Stina gjort har vuxit fram i samarbete med henne. Både hon och systern Livia (som också är med i boken) tycker mycket om resultatet. Stina menar att det är är en bok som man skall läsa tillsammans, en högläsningsbok som kan leda till samtal i undervisningen och som kan öppna upp för känslor och tankar. Boken passar mycket väl in i värdegrunds och demokratiarbete i skolan och kan fungera som en utgångspunkt i olika temaarbeten. 

Ska man verkligen läsa om hemska saker för barn? är en fråga som Stina ofta får och hon svarar ja, om man sätter ord på hemskheter och som vuxen på ett tryggt sätt möter de funderingar som uppstår så kan det skapa trygghet för barn i alla åldrar. Hennes tips är att själv läsa boken innan och förbereda sig på de känslor som boken väcker. Svåra saker finns i barns liv, de snappar upp nyheter och har existensiella frågor mycket tidigt. Om man pratar om dem så kan det kännas lättare. Saker finns ju inte mindre om man inte benämner dem … 

Vill man ha lite hjälp så finns det ett lässtöd som förlaget tagit fram  och på #vimåsteprata finns tips för äldre barn och ungdomar hur man kan arbeta med demokratifrågor. 

Vad tänker jag då om själva boken? 

Det är en fin berättelse som tar sig an de svåraste frågorna och samtidigt som den är ett historiskt dokument sär den ständigt aktuell. Texten är lätt att ta till sig och de fina illustrationerna förstärker den sorgliga berättelsen om Hédi och Livia och Bodri. Stina Wirsén har helt rätt i att man ska läsa den här boken flera gånger innan man tar sig an den och läser högt tillsammans med barn, den framkallar så många känslor. Hédi Fried är en överlevare och genom hennes böcker så kan vittnesmålet om Förintelsen leva vidare, i Historien om Bodri  finns en bra utgångspunkt för samtal också för barn. Tack för den, tack för att det finns människor som aldrig ger upp om att vi människor faktiskt kan och  förmår välja gott.