Härmed frångår jag två av bloggens principer, det blir både politik och direkt snott från en tidning. Tack GP för dagens fniss!