efter Underdog kommer Outsider

Johan Kraft är någonstans mellan 40 och 50 och funderar tillbaka på sitt liv och tankarna fastnar i tiden där mellan 20 och 30. Han studerar till jurist i Lund, upplever svindlande kärlek, kameraderi på korridoren i Malmö Nation och lär sig sakta alla de oskrivna koder som finns i den konservativa miljön på juristutbildningen. Samtidigt är ursprunget i arbetarklassen i Malmö alltid närvarande och när han som barn och ungdom slog sig fram genom studiebegåvning i Underdog så inser han i tidig vuxenålder att han kommer att förbli en Outsider, han både sviker sin arbetarbakgrund och känner sig inte välkommen i medelklassen. Inte ens kärleken till Helena, som rör sig i de rätta kretsarna med våning i centrala Lund, kan riktigt skaffa honom en biljett in bland de invigda.
För min del var det här en roman som var lätt att identifiera mig med, min egen bakgrund gör att jag känner igen mig i Johan Kraft och med en dotter som studerar just i Lund var det riktigt intressant att läsa om Johans studietid. Precis de reflektioner som dottern hade efter några månader vid det traditionstyngda lärosätet berättar Torbjörn Flygt om i sin bok. Hur hirarkierna är tydliga från första dagen med juristerna och läkarna högst av alla, övre, välartad, medelklass dominerar och märkeskläder, snygga väskor och blont hår regerar samtidigt som kraven på studieresultat och ambition är självklara. Att ligga i Lund förpliktigar. Det ska göras med stil, klass och har man inte en fin familj i ryggen så är det tentor avkarade med spets som gäller.
Just nu är jag smått förvirrad efter alla böcker jag läst det senaste som balanserar mitt emellan fiktion och biografi. Jag får känslan av att Torbjörn Flygt skriver utifrån sin egen historia, hela berättelsen är djupt personlig och visst vill han berätta något om livet på 80 och 90-talet. Också. Tidsmarkörerna är många och samhällets förändring skymtar men mest av allt är det Johans värld som jag får uppleva. Är Johans värld också Torbjörns? Är den frågan intressant egentligen, det här är en bok som är helt klart läsvärd och som står tryggt i en skånska leran. Särskilt då om man som jag är jämnårig med Johan, igenkänningsfaktorn är stor och låtarna, kläderna och det där att bygga sig ett liv skildras ärligt,avklätt och med svärtad humor. Julklappstips till killar sådär mellan 40 och 50. Absolut!