alla tycker något om skolan

Ibland kan jag bli lite smått trött. Alla vet och kan och har åsikter om hur skolan skall fungera. Alla. Det verkar vara en instutition, och lärare en profession, som är helt OK att ifrågasätta mest hela tiden. Mitt grissel handlar inte om tröghet eller förändringsovilja utan tillit, arbetsro och tilltro till att pedagoger är tänkande, reflekterande och handlingskraftiga människor. Just nu pågår en temamånad på Sveriges Radio med rubriken Den orättvisa skolan fylld med mängder av intressanta inslag. Ofta sänds något av dem under min pendlingstid och jag har hittills bara hört kritiska inslag. Kanske har jag selektiv hörsel och är onödigt känslig men hallå! De goda exemplen. Var finns de?

Vad tycker jag om det? Inte alls.