från kaos till ordning?

Stressen fortsätter; släpar, sorterar och slänger och sakta men säkert börjar man skönja ordning. Det är bra. För mig. Först då kan jag släppa och ta sommar.